Planinski dom na Miklavžu in oglarska kopa

Sakralni objekti, Kulturna dediščina
8310 Šentjernej