Pobuda za izvedbo postopka lokacijske preveritve

Opis postopka

Dodatna pojasnila

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov