Izdaja soglasja za izvedbo manjše rekonstrukcije

Organizacijska enota

Opis postopka

Dodatna pojasnila