NOVI LURD

Sakralni objekti
Rakovnik 3, 8310 Šentjernej