GRAD GRACARJEV TURN

Gradovi in dvorci
Hrastje 8, 8310 Šentjernej