Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Čebelica Šentjernej

Predpisi, na katere predpis vpliva