Uradni vestnik, št. 10/2019

15. 10. 2019 Izbrisan U. 519
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Čebelica Šentjernej (Uradni vestnik, št. 10/2019 )
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 09.10.2019
Začetek veljavnosti: 16.10.2019
Tip objave: Odlok
Vsebina: Vrtci
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra (Uradni vestnik, št. 10/2019 )
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 09.10.2019
Začetek veljavnosti: 16.10.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra (Uradni vestnik, št. 10/2019 )
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 09.10.2019
Začetek veljavnosti: 16.10.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro