Uradni vestnik, št. 8/2017

10. 10. 2017 787
Sklep o ustanovitvi Varnostnega sosveta Občine Šentjernej (Uradni vestnik, št. 8/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 04.10.2017
Začetek veljavnosti: 11.10.2017
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Odlok o ustanovitvi javnega podjetja EDŠ -Ekološka družba, d.o.o. Šentjernej (Uradni vestnik, št. 8/2017)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 04.10.2017
Začetek veljavnosti: 18.10.2017
Konec veljavnosti: 27.01.2022
Tip objave: Odlok
Vsebina: Gospodarski subjekti
Statut Javnega podjetja EDŠ - Ekološka družba, d.o.o. Šentjernej (Uradni vestnik, št. 8/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 04.10.2017
Začetek veljavnosti: 18.10.2017
Tip objave: Statut
Vsebina: Gospodarski subjekti
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Čebelica (Uradni vestnik, št. 8/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 04.10.2017
Začetek veljavnosti: 11.10.2017
Tip objave: Odlok
Vsebina: Vrtci
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Šentjernej (Uradni vestnik, št. 8/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 04.10.2017
Začetek veljavnosti: 25.10.2017
Tip objave: Odlok
Vsebina: Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda
Odlok o 3. rebalansu proračuna Občine Šentjernej za leto 2017 (Uradni vestnik, št. 8/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 04.10.2017
Začetek veljavnosti: 11.10.2017
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Sklep o ukinitvi javnega dobra (Uradni vestnik, št. 8/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 04.10.2017
Začetek veljavnosti: 11.10.2017
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Pravila za izvolitev predstavnikov Občine Šentjernej v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta Republike Slovenije (Uradni vestnik, št. 8/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 04.10.2017
Začetek veljavnosti: 11.10.2017
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Šentjernej (Uradni vestnik, št. 8/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 04.10.2017
Začetek veljavnosti: 25.10.2017
Tip objave: Odlok
Vsebina: Gospodarske javne službe