ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU REKE KRKE – OBČINA ŠENTJERNEJ

994.471,79 €
EU projekti
665.780,20 €
V teku