Projekt »Odvajanje in čiščenje v porečju Krke – Občina Šentjernej« v celoti zaključen

16. 2. 2022 Izbrisan U. 305