6. redna seja

Izbrisan U. 782
Seja je potekala dne 09.10.2019 ob 17.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Čebelica Šentjernej (Uradni vestnik, št. 10/2019 )
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 09.10.2019
Začetek veljavnosti: 16.10.2019
Tip objave: Odlok
Vsebina: Vrtci
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra (Uradni vestnik, št. 10/2019 )
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 09.10.2019
Začetek veljavnosti: 16.10.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra (Uradni vestnik, št. 10/2019 )
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 09.10.2019
Začetek veljavnosti: 16.10.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave - medobčinskega inšpektorata in redarstva (Uradni vestnik, št. 13/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 09.10.2019
Začetek veljavnosti: 20.12.2019
Tip objave: Odlok
Vsebina: Inšpekcijske službe