22. redna seja

409
Seja je potekala dne 04.10.2017 ob 17.00
Vabilo
Klikni tukaj za prikaz prilog
Gradivo
Klikni tukaj za prikaz prilog
Zapisnik
Klikni tukaj za prikaz prilog

Predpisi, sprejeti na tej seji

Sklep o ustanovitvi Varnostnega sosveta Občine Šentjernej (Uradni vestnik, št. 8/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 04.10.2017
Začetek veljavnosti: 11.10.2017
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Odlok o ustanovitvi javnega podjetja EDŠ -Ekološka družba, d.o.o. Šentjernej (Uradni vestnik, št. 8/2017)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 04.10.2017
Začetek veljavnosti: 18.10.2017
Konec veljavnosti: 27.01.2022
Tip objave: Odlok
Vsebina: Gospodarski subjekti
Statut Javnega podjetja EDŠ - Ekološka družba, d.o.o. Šentjernej (Uradni vestnik, št. 8/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 04.10.2017
Začetek veljavnosti: 18.10.2017
Tip objave: Statut
Vsebina: Gospodarski subjekti
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Čebelica (Uradni vestnik, št. 8/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 04.10.2017
Začetek veljavnosti: 11.10.2017
Tip objave: Odlok
Vsebina: Vrtci
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Šentjernej (Uradni vestnik, št. 8/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 04.10.2017
Začetek veljavnosti: 25.10.2017
Tip objave: Odlok
Vsebina: Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda
Odlok o 3. rebalansu proračuna Občine Šentjernej za leto 2017 (Uradni vestnik, št. 8/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 04.10.2017
Začetek veljavnosti: 11.10.2017
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Sklep o ukinitvi javnega dobra (Uradni vestnik, št. 8/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 04.10.2017
Začetek veljavnosti: 11.10.2017
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Pravila za izvolitev predstavnikov Občine Šentjernej v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta Republike Slovenije (Uradni vestnik, št. 8/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 04.10.2017
Začetek veljavnosti: 11.10.2017
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Šentjernej (Uradni vestnik, št. 8/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 04.10.2017
Začetek veljavnosti: 25.10.2017
Tip objave: Odlok
Vsebina: Gospodarske javne službe