Uradni vestnik št. 4/2003

24. 7. 2003 634
Odlok o dopolnitvi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Šentjernej (Uradni vestnik št. 4/2003)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.06.2003
Začetek veljavnosti: 08.08.2003
Tip objave: Odlok
Vsebina: Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Odlok o predkupni pravici Občine Šentjernej (Uradni vestnik št. 4/2003)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.06.2003
Začetek veljavnosti: 01.08.2003
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ostalo
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Turistično informacijskega centra Občine Šentjernej (Uradni vestnik št. 4/2003)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.06.2003
Začetek veljavnosti: 25.07.2003
Tip objave: Odlok
Vsebina: Kulturni, turistični in športni zavodi
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto za naselje Šentjernej (Uradni vestnik št. 4/2003)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.06.2003
Začetek veljavnosti: 01.08.2003
Tip objave: Odlok
Vsebina: Prostorski ureditveni pogoji (PUP)
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za območje sejemske dejavnosti ob obvozni cesti Šentjernej (Uradni vestnik št. 4/2003)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 16.07.2003
Tip objave: Odlok
Vsebina: Zazidalni načrt (ZN)