Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Šentjernej

Predpisi, na katere predpis vpliva