Domov Obvestila in objave Predpisi in odloki

Odlok o določitvi pomožnih objektov, naprav in drugih posegov v prostor za potrebe občanov in njihovih družin, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje na območju Občine Šentjernej

Predpisi, na katere predpis vpliva