Poziv za imenovanje nadomestnega kandidata za predstavnika ustanovitelja v Svetu šole Osnovna šola Šentjernej

12. 11. 2021 Občina Š. (ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE) 112
12.11.2021
Objave in pozivi
26.11.2021 do 00:00
011-17/2021
12.11.2021
Anita Petrič
anita.petric@sentjernej.si
07-393-35-71