Poziv - predlaganje kandidata za člana Sveta OI JSKD Novo mesto

08.10.2020 Občina Š. (ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE) 59
08.10.2020
Objave in pozivi
19.10.2020 do 12:00
Anita Petrič
anita.petric@sentjernej.si