Omejitve glede gibanja in zbiranja se podaljšujejo. Nekatere dejavnosti sproščene. Šolanje na daljavo.

6. 11. 2020 Izbrisan U. 191