Omejitve glede gibanja in zbiranja se podaljšujejo. Nekatere dejavnosti sproščene. Šolanje na daljavo.

06.11.2020 Občina Š. (ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE) 49