Obvestilo Občinske uprave Občine Šentjernej

21.10.2020 Občina Š. (ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE) 216