Obvestilo Občinske uprave Občine Šentjernej

21. 10. 2020 Izbrisan U. 468