Začasne omejitve pri izvajanju športne dejavnosti ter pri ponudbi in prodaji blaga in storitev potrošnikom

20.10.2020 Občina Š. (ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE) 86