Obvestilo Zdravstvene postaje Šentjernej pacientom za ravnanje v času epidemije Covid 19

20.10.2020 Občina Š. (ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE) 358