Od polnoči prepoved prehajanja med regijami in od torka tudi prepoved gibanja med 21. in 6. uro

19. 10. 2020 Izbrisan U. 208