Poziv župana– omejevanje širjenja koronavirusa

02.10.2020 Občina Š. (ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE) 2125