Prenehanje začasnih ukrepov v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami s 1. junijem

26. 5. 2020 Izbrisan U. 249