Prenehanje začasnih ukrepov v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami s 1. junijem

26.05.2020 Občina Š. (ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE) 148