Štab CZ Občine Šentjernej pričel z delitvijo zaščitne opreme

07.04.2020 Občina Š. (ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE) 315