Prošnja za donacijo računalniške opreme

02.04.2020 Občina Š. (ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE) 331