Štab Civilne zaščite Občine Šentjernej nadzira javne površine v občini

31.03.2020 Občina Š. (ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE) 332