Od polnoči prepoved gibanja izven občine stalnega ali začasnega prebivališča

29.03.2020 Občina Š. (ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE) 248