Preventivni ukrepi in priporočila, kako ravnati pred in med potresom ter po njem

25.03.2020 Občina Š. (ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE) 264