ZDRUŽENJE ZA MEDICINO DELA, PROMETA IN ŠPORTA: anti COVID-19

24.03.2020 Občina Š. (ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE) 273