Koronavirus – ukrepi Veterinarske zbornice Slovenije

17.03.2020 Občina Š. (ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE) 161