Občina Šentjernej se zaveda resnosti pandemije COVID-19

17.03.2020 Občina Š. (ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE) 381