Projekt "Z okolju prijazno infrastrukturo do urejenega podeželja"

222
403.985,81 EUR
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
256.523,73 EUR
V teku
Povezava