Motena oskrba s pitno vodo v ponedeljek 10.10. in torek 11.10.2022 zaradi nujnih vzdrževalnih del na vrtini Cerov log

7. 10. 2022 Petra K. (ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR ) 126