Zahvala gasilcem in gasilkam ter preklic Sklepa o aktiviranju Državnega načrta zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju

2. 8. 2022 Tanja B. (ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE) 124