Ureditev parkirišča pri Podružnični osnovni šoli Orehovica. Kmalu bo stekla tudi obnova pripadajočega igrišča.

17. 2. 2022 Izbrisan U. 79