Ureditev pokopališča Gradišče pri Šentjerneju

946
96.312,00 EUR
V teku