Ureditev parkirišča pri Podružnični osnovni šoli Orehovica.

165
V teku
orehovica, 8310 Šentjernej