Ureditev parkirišča pri Podružnični osnovni šoli Orehovica.

75
V teku
orehovica, 8310 Šentjernej