PREDSTAVITEV PRORAČUNA OBČINE ŠENTJERNEJ ZA LETO 2022

1. 2. 2022 Izbrisan U. 58