Prevzem gasilskega vozila PGD Orehovica

21. 11. 2021 Izbrisan U. 181