Prevzem gasilskega vozila PGD Orehovica

21. 11. 2021 Občina Š. (ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE) 74