Državna sekretarka za javno upravo Urška Ban na obisku v Šentjerneju

12. 11. 2021 Občina Š. (ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE) 53