POLOŽITEV CVETJA NA SPOMINSKA OBELEŽJA V OBČINI ŠENTJERNEJ

2. 11. 2021 Občina Š. (ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE) 53