Obvestilo o moteni oskrbi s pitno vodo - Dolenja Brezovica in Šmarje

2. 11. 2021 Občina Š. (ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE) 20