OBVESTILO OBČANOM - PRENOS OBRAČUNA STORITEV NA KOMUNALO NOVO MESTO D.O.O.

22. 9. 2021 Izbrisan U. 215