ANKETA - interes občanov za priključitev na plinovodno omrežje in odjem zemeljskega plina

7. 9. 2021 Občina Š. (ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE) 309