Komunala Novo mesto obvešča - ne bo pitne vode

9. 8. 2021 Izbrisan U. 93