Komunala Novo mesto obvešča - ne bo pitne vode

9. 8. 2021 Občina Š. (ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE) 68