OBVESTILO – PRIJAVA ŠKODE NA STVAREH ZARADI POSLEDIC NEURIJ S POPLAVAMI Z DNE 18.7.2021

2. 8. 2021 Občina Š. (ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE) 90