OBVESTILO – PRIJAVA ŠKODE NA STVAREH ZARADI POSLEDIC NEURIJ S POPLAVAMI Z DNE 18.7.2021

2. 8. 2021 Izbrisan U. 142