Slovenska bakla v občini Šentjernej. Šentjernej je kraj, kjer biva zdrav duh v zdravem telesu.

2. 6. 2021 Občina Š. (ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE) 283