Delovni sestanek v zvezi s pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za naselje v jedru Šentjerneja

28. 5. 2021 Občina Š. (ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE) 131