Delovni sestanek v zvezi s pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za naselje v jedru Šentjerneja

28. 5. 2021 Izbrisan U. 178