Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje izdala opozorilo o kurjenju kresov

30. 4. 2021 Izbrisan U. 88