Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje izdala opozorilo o kurjenju kresov

30. 4. 2021 Občina Š. (ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE) 52